Publikacije

Publikacije Udruge za povijest, suradnju i pomirenje u Pdf formatu

AHCR nakon svakog održanog znanstvenog skupa u saradnji sa Centrom za istoriju, demokratiju i pomirenje izdaje svoju publikaciju u formi zbornika znanstvenih radova.

Pubikacija “Srpsko-hrvatski odnosi u 20. veku” je objavljivana 15 godina za redom.

U nastavku možete pogledati i preuzeti publikacije.

Srpsko-hrvatski odnosi

Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje – Novi Sad (Srbija)
Udruga za povijest, suradnju i pomirenje – Obrovac (Hrvatska)
Zbornik naučnih radova, prezentovanih na međunarodnom naučnom skupu o srpsko - hrvatskim odnosima, u Golubiću 2022. godine.

Srpsko-hrvatski odnosi u 20. veku

Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje – Novi Sad (Srbija)
Udruga za povijest, suradnju i pomirenje – Obrovac (Hrvatska)
Zbornik naučnih radova, prezentovanih na međunarodnom naučnom skupu o srpsko - hrvatskim odnosima, u Golubiću 2021. godine.

Srpsko-hrvatski odnosi u 20. veku

Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje – Novi Sad (Srbija)
Udruga za povijest, suradnju i pomirenje – Obrovac (Hrvatska)
Zbornik naučnih radova, prezentovanih na međunarodnom naučnom skupu o srpsko - hrvatskim odnosima, u Golubiću 2020. godine.

Srpsko-hrvatski odnosi, izbeglištvo i ideologije kao faktori izgradnje identiteta

Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje – Novi Sad (Srbija)
Udruga za povijest, suradnju i pomirenje – Obrovac (Hrvatska)
Zbornik naučnih radova, prezentovanih na međunarodnom naučnom skupu o srpsko - hrvatskim odnosima, u Golubiću 2019. godine.

Srpsko - hrvatski odnosi u 20. Veku

Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje – Novi Sad (Srbija)
Udruga za povijest, suradnju i pomirenje – Obrovac (Hrvatska)
Zbornik naučnih radova, prezentovanih na međunarodnom naučnom skupu o srpsko - hrvatskim odnosima, u Golubiću 2019. godine.

Sto godina hrvatsko-srpskih odnosa (1918-2018), dominantni narativi i kulture sećanja

Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje – Novi Sad (Srbija)
Udruga za povijest, suradnju i pomirenje – Obrovac (Hrvatska)
Zbornih naučnih radova, prezentovanih na međunarodnom naučnom skupu o srpsko - hrvatskim odnosima, u Golubiću 2018. godine.

Srpsko-hrvatski odnosi – identitet i ekonomija u 21. Veku

Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje – Novi Sad (Srbija)
Udruga za povijest, suradnju i pomirenje – Obrovac (Hrvatska)
Zbornih naučnih radova, prezentovanih na međunarodnom naučnom skupu o srpsko - hrvatskim odnosima, u Golubiću 2017. godine.

Srpsko-hrvatski odnosi znanjem do zaštite identiteta

Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje – Novi Sad (Srbija)
Udruga za povijest, suradnju i pomirenje – Obrovac (Hrvatska)
Zbornik naučnih radova, prezentovanih na međunarodnom naučnom skupu o srpsko - hrvatskim odnosima, u Golubiću 2016. godine

Srpsko- hrvatski odnosi u 20.veku. Izbeglice, prognanici i povratnici - izazov za savremenu Evropu i Zapadni Balkan

Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje – Novi Sad (Srbija)
Udruga za povijest, suradnju i pomirenje – Obrovac (Hrvatska)
Zbornik naučnih radova, prezentovanih na međunarodnom naučnom skupu o srpsko - hrvatskim odnosima, u Golubiću 2016. godine

Hrvatsko-srpski odnosi u 20.veku - prava nacionalnih manjina - borba protiv diskriminacije

Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje – Novi Sad (Srbija)
Udruga za povijest, suradnju i pomirenje – Obrovac (Hrvatska)
Zbornik naučnih radova, prezentovanih na međunarodnom naučnom skupu o srpsko - hrvatskim odnosima, u Golubiću 2013. godine

Srpsko-hrvatski odnosi: rešavanja otvorenih pitanja

Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje – Novi Sad (Srbija)
Udruga za povijest, suradnju i pomirenje – Obrovac (Hrvatska)
Zbornih naučnih radova, prezentovanih na međunarodnom naučnom skupu o srpsko - hrvatskim odnosima, u Golubiću 2012. godine