Stručna posjeta povratničkim krajevima univerzitetskih profesora

Grupa profesora sa Prirodno-matematičkog i Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu od 12. do 16. maja boravi u Hrvatskoj u okviru projekta podrške privrednom razvoju opština sa srpskom većinom u Lici i severnoj Dalmaciji. Najviše pažnje u razgovorima sa opštinskim rukovodstvima u Dvoru, Vrginmostu, Vrhovinama, Donjem Lapcu, Biskupiji i Erveniku posvećeno je mogućnostima za razvoj ruralnog, agro i lovnog turizma budući da pomenuta područja imaju izuzetno značajne i uglavnom neiskorišćene prirodne i druge resurse za razvoj turističke ponude kojom mogu privući značajan broj gostiju iz regiona, Evrope i drugih delova sveta. Plitvička jezera, Petrova gora, reka Una, lovišta sa mnogo divljači – samo su neka od najvažnijih prirodnih potencijala za razvoj različitih oblasti turizma na području koje je privredno potpuno devastirano tokom i neposredno nakon rata od 1991. do 1995. godine.

Projekat realizuje Udruga za povijest, suradnju i pomirenje iz Golubića, uz podršku Srpskog narodnog vijeća koje je zvanični organ manjinske samouprave Srba u Hrvatskoj. Cilj projekta je da se na osnovu prikupljenih informacija, razgovora sa lokalnim stanovništvom i savremene prakse sagledaju realne mogućnosti za zapošljavanje lokalnog stanovništva u turizmu, hotelijerstvu i ugostiteljstvu kao privrednim oblastima sa značajnom stopom rasta kako u Hrvatskoj tako i širom sveta. Novosadski profesori sa katedri za turizam, hotelijerstvo i lovstvo sačiniće na kraju projekta posebnu publikaciju sa preporukama, konkretnim rešenjima i smernicama za strateško planiranje, pripremu i realizaciju projekata u oblasti turizma za svaku opštinu ponaosob koja će lokalne samouprave koristiti u budućem radu i usmeravanju svojih aktivnosti u oblasti privrede.

Kao glavni problemi bržem i značajnijem razvoju ruralnog, agro i lovnog turizma u šest opština obuhvaćenih projektom pokazali su se nedostatak obučene i preduzetne radne snage, zdravog investicionog kapitala i podrške države. Reč je o područjima koja su u avgustu 1995. godine ostala bez stanovništva i u kojim se privredni život nije obnovio ni posle značajnijeg povratka srpskih izbeglica u poslednjih godinama prošlog i prvim godinama ovog veka. Područje Like i severne Dalmacije se godinama unazad suočava sa izrazitom depopulacijom i starenjem stanovništva, kao i emigracijom koja je posebno izražena posle ulaska Hrvatske u Evropsku Uniju i otvaranja tržišta radne snage u zapadnoevropskim zemljama za državljane nove ćlanice Unije. U ruralnim sredinama stanovništvo sa uglavnom bavi poljoprivredom, u pojedim povratničkim opštinama stariji od 60 godina čine više od 60 posto stanovništva, a u nizu mesta nema adekvatnih smeštajnih kapaciteta za prihvat gostiju. U najkraćem, pobrojani problemi, ali i niz drugih smetnji razvoju turizma u područjima izuzetnih prirodnih lepota, mogu se prevazići većim angažovanjem opštinske vlasti i preostalih mlađih ljudi u lokalnim sredinama, dobrim planiranjem, stalnom obukom i podsticanjem stanovništva na preduzetničke poduhvate u oblasti turizma, jačom podrškom centralne države, što uključuje i realizaciju državnih investicija i neophodne izmene u oblasti zakonodavstva, informisanje potencijalnih investitora i korišćenjem državnih i evropskih fondova koji podržavaju razvoj turizma u privredno nerazvijenim područjima, istaknuto je tokom brojnih sastanaka i susreta novosadskih univerzitetskih profesora sa opštinskim vlastima, lokalnim stanovništvom i aktivistima u Dvoru, Vrginmostu, Vrhovinama, Donjem Lapcu, Biskupiji i Erveniku. 

Poročitajte još