Hrvatsko-srpski odnosi u 20. stoljeću – Prošlost i Perspektive – Golubić 2008

1. Znanstveni skup "Hrvatsko - srpski odnosi" Golubić 2008

Hrvatsko-srpski odnosi u 20. stoljeću – Prošlost i Perspektive

U razdoblju od 18. do 20. rujna 2008. godine, Golubić kod Obrovca postao je epicentar važnog znanstvenog skupa pod nazivom “Hrvatsko-srpski odnosi u 20. stoljeću – prošlost i perspektive.” Organiziran od strane Centra za povijest, demokraciju i pomirenje (CHDR), ovaj skup okupio je stručnjake iz različitih disciplina, istražujući političke, kulturne i društvene veze između Hrvata i Srba, s posebnim fokusom na 20. stoljeće.

U suradnji s Balkan Trust for Democracy, Srpskim narodnim vijećem iz Hrvatske, Gradom Obrovcem i Dijalogom iz Zagreba, skup je okupio povjesničare, sociologe i politologe iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Ova raznolika skupina sudionika vodila je rasprave u okviru dviju radnih grupa, fokusirajući se na prošlost i budućnost odnosa između ove dvije zajednice.

Politika i Kultura u 20. stoljeću: Proučavanje Prošlosti

Dr. Ranko Končar, profesor s Sveučilišta u Novom Sadu, iznio je ključne zaključke radne grupe koja se bavila “Političkim i kulturnim vezama između Hrvata i Srba u 20. stoljeću.” Nakon živopisnih rasprava o važnim pitanjima iz područja Srpsko-hrvatskih odnosa, grupa se složila da je nužno i povijesno opravdano nastaviti proučavati ove odnose. Istaknuta je potreba za maksimalnom dokumentacijom, uz oslanjanje na dosadašnja istraživanja i valorizaciju izvora. Kritički pristup izvorima, demitologizacija predrasuda i kontinuitet sa istraživanjima prethodnih povjesničara postavljeni su kao ključni ciljevi. Dr. Končar je naglasio važnost kompleksnijeg istraživanja, izbjegavajući politička ograničenja i povezujući teme sa socijalnim, ekonomskim i kulturnim aspektima.

Perspektive Razvoja: Budućnost Hrvatske i Srbije

Dr. Igor Graovac, predstavnik Hrvatskog Instituta za Povijest, predstavio je sažetak razgovora iz grupe koja se bavila “Perspektivama razvoja Hrvatske i Srbije u budućnosti.” Ovo je bio prvi pokušaj unutar projekta da se istraže buduće perspektive odnosa između Hrvata i Srba. Grupa, koja je uključivala povjesničare, pravnike i politologe, razmatrala je pitanje kako prošlost može utjecati na budućnost odnosa i država. Tema povratka izbjeglica, zaštite manjina, regionalnog razvoja i socijalne isključenosti bila je fokus, ali se isticala potreba za proširenjem diskusija na druge relevantne teme. Dr. Graovac je naglasio važnost usklađivanja terminologije, tehnika rada i metodologije istraživanja, kao i otvaranje dijaloga između stručnjaka iz različitih oblasti.

Poruke i Planovi za Budućnost

Na kraju skupa, Dr. Darko Gavrilović, predsjednik CHDR, uputio je poruke prisutnima iz struktura vlasti u Hrvatskoj i Srbiji, kao i drugim institucijama zainteresiranim za ovu oblast. Istaknuto je da teme ovog skupa nisu specifične samo za ovaj region, već imaju globalni značaj. Dr. Janko Veselinović, predstavnik Fonda za pružanje pomoći izbjeglim, prognanim i raseljenim licima, naglasio je važnost medijske prisutnosti na budućim skupovima kako bi zaključci bili dostupniji široj javnosti.

Zaključci ovog znanstvenog skupa u Golubiću postavljaju osnovu za daljnje istraživanje i dijalog između Hrvatske i Srbije. Nastojanje da se razumiju kompleksnosti prošlosti, otvori prostor za zajedničke perspektive i osigura objektivan pristup istorijskim izvorima predstavlja ključni korak ka boljem razumevanju i izgradnji budućnosti.

Naučni radovi sa skupa u PDF formatu:

Poročitajte još